И Гърците си имат хоро. Спираме на гръцка бензиностанция и какво да видим, събрали са се един автобус хора и си играят хоро. 5:30 сутринта на път за Гърция. Времето изглежда обещаващо в нашата посока. Гледката от ресторанта на къмпинга.

Катеренето на „Големи Стени“ е по-скоро приключение отколкото катерене. Първи сблъсък с Централна Стена /ЦС/. Идеята за ЦС възникна още преди няколко години. Не си спомням как точно се бе породило това желание и ентусиазъм, но винаги стоеше някъде там в