Микронезия, Палау
Място
10-17 Март 2024
Дата

Архипелагът ПАЛАУ

Тюркоазената магия

Не случайно Палау е известен като„подводното Серенгети“. Палау е магическо място на края на света. За толкова малка площ земя, тя е надарена с голяма красота и многобройно биоразнообразие.

Трудно е да не бъдете завладяни от този изключителен масив от природни чудеса: това е архипелаг от 241 предимно девствени варовикови и вулканични острови, покрити в изумрудена гора и заобиколени от блестяща тюркоазена лагуна.

Гмуркането е занимание номер едно в Палау, а водолазите посетили този подводен рай се кълнат, че ще се върнат пак и пак и пак.

Какво е особеното в Палау и Защо бихте ходили там за гмуркане?

Уникалното събитие, което трябва да бъде изживяно в Палау е хвърлянето на хайвера на „червения снапър“ или „цицинестия папагал“, което обикновено се провежда по време на новолуние или пълнолуние и е природен феномен, тъй като се включва хиляди от тези риби.

Езерото с медузите, Немския канал, Сините дупки и още много други невероятни дайвове

За повече информация: https://golive.bg/adventures/godive-palau

Подводни снимки

Наръчник за ПАЛАУ

ДАТИ

10-17 Март 2024 (7 нощувки и 25 дайва и 22,000 км)

Имайте предвид, че мястото е доста отдалечено и за да стигнем до архипелага със сигурност ще трябва да направим междинна спирка за поне нощувка. Спрямо подходящите полети може да направим спирка в Тайван (Китай), Сеул (Южна Корея) или Манила (Филипините). Тоест предвиждаме обща продължително от 10-12 дни.

ПРОГРАМТА  – ТУК!

През 2023 година получихме признание от колегите Aggressor Adventures като световна приключенска компания. Щастливи сме да споделим с вас всяко едно от водолазните ни приключения и държим на личното усещане и отношение на малка компания.

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 3535 USD на човек за каюта ДЕЛУКС

– Присъствие и лично отношение и логистична подкрепа от екипа на Go Live през цялата програма
– 7 нощувки на борда на Palau Aggressor 2 и безупречно обслужване
– Пълен пансион, вкусотии и глезотии по време на целия престои – Примерно Меню – Fine Dining
– Напитни: сокове, газирани напитки, вода, чай, кафе, ограничени видове бира и вино
– 25 гмуркания на най-добрите места – дайвинг локации
– Опитни гидове/водачи по време на гмуркането + лодки за дайвинг

В цената не е включено:

– Туристическа такса – 240$
– Бакшиш (като неписано правило се оставя бакшиш за персонала и гидовете)
– Межуднаордни полети (София-Корор-София)
– Застраховки Водолазна и Медицинска
– Трансфер от-до летището/хотела

РЕЗЕРВАЦИИ

За да запазим Вашето място е необходимо да заплатите депозит от 10%. За повече информация и за записвания, моля свържете се с нас.

Останалите плащания се извършват по следния начин:
Втора вноска 20% – 9 месеца преди пътуването
Трета вноска 30% – 6 месеца преди пътуването
Последна внокса 40% – 3 месеца преди пътуването

00359 888 343843

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13062010010642/08.07.2021 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗK “ЛЕВ ИНС” АД , 1700 София, бул. “Симеоновско шосе” №67а, ЕИК-121130788, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Компания „ЛЕВ ИНС“ АД.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимит 10,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

Общи условия на Гоу Лив ЕООД

Общо условия
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg
GoDive Palau, Micronesia - Golive.bg

Мнения за приключението

5.00 според 4 мнения
28.12.2022

Благодаря на Евлоги за перфектната организация. Палау е невероятно място и горещо го препоръчвам, както и Golive Adventures.

22.12.2022

Пътуването до Палау беше едно от най-незабравимите преживявания… както и всички други с Go Live…няма празно! Всичко е добре планирано и обмислено! Приятна компания и мноооого емоции, както под водата, така и над водата!

Kudos, Евлоги!

21.12.2022

Искаме да благодарим на GoLive и Оги за незабравимо дайвинг приключение на другия край на света в Палау!
Невероятна дестинация, страхотна група и много добре и професионално организирано пътуване.
Беше удоволстие да пътуваме с вас и с нетърпение очакваме новите ви дестинации❤

17.12.2022

Истинско 5* преживяване на това изключително красиво място. Отличната организация на Golive Adventures и Евлоги направиха ваканцията незабравима. Очаквам с нетърпение следващата дата.

Остави ревю

Оценка