Киото, Нара, Остров Мияджима, Токио, Ширакава го, Япония
Място
16-30.11.2023, 25.03-09.04.2024
Дата

най-доброто от страната на изгряващото слънце

Япония - Приключение за цял живот

Очаква ни истинско приключение в страната на изгряващото слънце със специално подготвен маршрут от екипа на Golive.
Акценти:
  • Токио, Киото, Нара, Ширакава го, др.
  • Остров Мияджима
  • Включени 6 вечери и 4 обяда
  • Една нощувка в будистки манастир
  • Вътрешен полет
  • Влак стрела : Шинкансен

ДАТИ

16-30 Ноември 2023 – няма места

Красиво време за посещение на Япония, когато листата на дърветата са обагрени с безкрайни нюанси на жълто, оранжево и червено, а местните хора се събират на открито, в паркове и градини, за да им се наслаждават. Краят на ноември месец, температурите са изключително приятни и това позволя да се насладим максимално на всички места, които планираме да посетим.

Програмата в детайли Япония Есен 2023

25.03-09.04.2024 – точно за цъфтежа на вишните

Програмата в детайли Япония Пролет 2024

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 2880 евро на човек при двойно настаняване. Доплащане 430 евро за единично настаняване.

– Присъствие, лично отношение и логистична подкрепа от екипа на GoLive през цялата програма
– всички входни такси и активности описани в програмата
– традиционни изхранвания включени в програмата ( 12 закуски, 4 обяда, 6 вечери )
– 12 нощувки в хотели 3* ( хотелите могат да бъдат сменени с подобни на описаните)
– Транспорт с частен бус за междуградските пътувания
– Влак шинкансен Осака – Хирошима
– Вътрешен полет Хирошима – Токио
– местен англоезичен екскурзовод, който ще ни придружава през цялата програма

В цената не е включено:

– Самолетни билети София -Токио – София (1315 евро запазили сме групов самолетен билет)
– Бакшиши за местен екскурзовод около 2 евро/ден
– Лични разходи
Застраховки – медицинска/водолазна/отмяна на пътуване – конкретно предложение според вашите предпочитания може да намерите тук

Бележка:

Не е нужно , началната точка на пътуването ви да бъде София. Може Да се включите с нас и с билет закупен от вас. Срещата ни в такъв случай ще бъде директно в Токио ( по желание ще организираме и индивидуален трансфер до хотела)

РЕЗЕРВАЦИИ

За да резервирате вашето място се заплаща депозит от 25%. Доплащането се случва октомври 2023 г.

00359 888 343843

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13062010010642/08.07.2021 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗK “ЛЕВ ИНС” АД , 1700 София, бул. “Симеоновско шосе” №67а, ЕИК-121130788, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Компания „ЛЕВ ИНС“ АД.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимит 10,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

Общи условия на Гоу Лив ЕООД

Общо условия

Мнения за приключението

5.00 според 22 мнения
30.12.2023

Чудесно организирано и помислено пътешествие до Япония наситено с преживявания! Всяко място от авторската програма на Go Live си струва да се посети! Очаквам с нетърпение още по-разчупена програма посветена на ,,шинрин-йоку‘‘, „садо“,…

17.12.2023

Страхотно изживяване, изключително интересна страна, от която успяхме да видим и вземем максимума за кратките 2 седмици. Минаха неусетно и благодарение на разнообразната програма и чудесна организация.
Аригато❤️

12.12.2023

Страхотно изживяване. Две седмици минаха като два дни. Организирано перфектно, с чудесни гидове, и от японска, и от българска страна. Бяхме много различни хора, но въпреки това се получи стабилна група именно и благодарение на тях 😊

10.12.2023

Сбъднах една дългогодишна мечта с GoLive – златна есен в Япония. Едно незабравимо, изпълнено с красота пътуване. Перфектно организирано. Благодаря и до нови пътувания заедно!

10.12.2023

Страхотни !
Благодаря, че ни показахте Япония по този начин! Невероятно отношение, прекрасна организация, великолепно изживяване!

10.12.2023

Бях част от приключението на GoLive -Япония есен 2023 и натрупах прекрасни емоции ,спомени и нови приятели. Организацията беше много добра. Ясно е че Япония не е за 10 дни,но ние успяхме да се докоснем до много места. Искаше ми се да имаме и повече време да се разхождаме безцелно и да се потопим още повече в атмосферата. Благодаря на GoLive,на Хепи Ванче и на всички участници 😀С удоволствие пак ще пътувам с вас .

09.12.2023

Бях в Япония с GoLIVE преди 10дни.Невероятнно изживяване и перфектна организация.Ако имам възможност, пак бих се доверил на тях🙂💗.

04.12.2023

Невъзможно е да се потопиш в културата, множеството забележителности и обичаите в Япония за две седмици, но GoLive успява! Бих повторил, но на север от Токио.

06.05.2023

От години мечтаем да посетим Япония. Много сме щастливи, че избрахме да случим това пътешествие именно със Силвето и Оги – те са супер симпатични и позитивни. Всичко в програмата беше организирано чудесно, за нас остана само да се насладим максимално на изживяването. Чакаме с нетърпение следващото приключение, което да изживеем с GoLive 😊

04.05.2023

Екскурзията беше впечатляваща. Благодаря за перфектната организация и възможността да се докоснем до тази уникална страна.

03.05.2023

Слънчеви хора, Силве и Оги!!!
Благодаря от сърце за споделената емоция „Япония- приключение за цял живот“!
Вълшебно изживяване, украсено със сакури, паркове, храмове, пъстроцветни кои и саке
Япония- смесица от запазена култура, уважение и дисциплина, премесена с колорита на новия свят, чак да ти се завие свят.
А храната… О!
Благодаря за прекрасната организация, придружена с личното ви отношение и много настроение.

Аrigatou gozai mashi

03.05.2023

Слънчеви хора, Силве и Оги!!!
Благодаря от сърце за споделената емоция „Япония- приключение за цял живот“!
Вълшебно изживяване, украсено със сакури, паркове, храмове, пъстроцветни кои и саке 🙂
Япония- смесица от запазена култура, уважение и дисциплина, премесена с колорита на новия свят, чак да ти се завие свят.
А храната… О!

Благодаря за прекрасната организация, придружена с личното ви отношение и много настроение.

Аrigatou gozai mashi 🙏
ありがとうございまし

03.05.2023

За първи път някой друг ми организира Екскурзията….и не съжалявам, че ви се доверих. Благодаря Ви за невероятното Японско приключение. Вие сте различни, нестандартни и продължавайте в същия дух. Надявам се…до скоро…отново с Вас… в някое друго кътче на Света.
P.S. ….и 5 са малко 🙂

02.05.2023

Обичам да пътувам, но Япония не ми е била бленувана дестинация, а още по-малко пътуването в група с десетина непознати. Така се случи се, че в последния момент замених приятел, както се оказа, за мой късмет и огромно щастие 😊
Видяхме една безкрайно интересна Япония, изненадваща ни с нещо ново всеки ден. Място различно от навсякъде другаде, с прекрасни и едновременно тотално откачени хора.
Имаше много добър баланс между организирани събития и свободно време, между преместване от място на място и време за опознаване, между вицовете в групата и самостоятелното блеене.
А Силвето и Оги – вечно усмихнати и в добро настроение, с интересна информация и практични насоки. И някак все успяваха да ни съберат навреме. Даже ходих и на бар 😉
И сега вече ще дебна за следващото приключение с тях.

02.05.2023

Япония беше на челните места в моя must visit списък и когато Силвето и Оги обявиха програмата, моментално реших да им пиша и да се запиша. Следях ги от много време и бях сигурна, че те са точните хора, на които да се доверя за това дългоочаквано Приключение. Десет дни след като сме се завърнали, мога да потвърдя, че наистина правят вълшебни преживявания. Не само, че са много добре организирани, разучили са местата, създали са изключително богата, интересна, разнообразна, различна програма. Те самите са много свежи, готини, креативни, отзивчиви и страхотни водачи, с уникално отношение към хората и самото приключение. Нямам търпение да видя Индия с тях, която ми предстои след няколко месеца, но и много други 😊

02.05.2023

Силно препоръчвам приключенията на „Go Live“. Бях заедно със Силвето и Евлоги на пътешествие в Япония. Организацията, отношението им, подбора на места и програмата бяха чудесни. Заслужава си да им се доверие. Аз лично пак бих пътувала с тях!

02.05.2023

Благодаря ви за страхотната организация,създадохте незабравими спомени и прекрасно изкарване на две седмици в Япония. Беше изключително интересно, разнообразно, весело, цветно, различно!!!!Сърдечни благодарности! С най-голямо удоволствие бих пътувала отново с GoLive!

01.05.2023

Развълнувана съм да напиша блестящ отзив за скорошното си пътуване до Япония с туристическа агенция GoLive! От началото до края, Силвия и Евлоги предоставиха изключително обслужване, превръщайки това пътуване в незабравимо приключение. Тяхната страст към пътуването и желание да предоставят изключително обслужване наистина направиха това пътуване единствено по рода си. Благодарна съм за спомените и преживяванията, които помогнаха да създам, и знам, че всеки, който избере да пътува с тях, ще бъде в добри ръце!

01.05.2023

Япония не е дестинация само за веднъж, но програмата беше така структурирана, че успяхме да обиколим доста места, което е впечатляващо! Цялата екскурзия беше много тематична и с максимален фокус да се усети японската култура и бит! Невероятно изживяване, защото се предостави възможност да видим Япония от историческа, религиозна и съвременна гледна точка. Страхотно е, че имахме „свободен ден“ и лично време на всяко едно място, за да може всеки да се наслади на това, което му душа иска. Силвето и Оги са супер отзивчиви и цялото усещане е все едно си на пътуване с приятели, само че не си се занимавал с никакви организации, а някой се е погрижил за всичко вместо теб. Хареса ми че се хранехме само в японски ресторанти, където да опитаме местни ястия от всеки регион. А това че ползвахме основно градски транспорт, допринесе още повече за цялостното усещане. Go live е за тези, които искат да видят едно ново място през очите на други пътешественици и заедно да творят спомени! 🙂

24.04.2023

За пореден път пътувам с Оги и Силвия и мога да твърдя, че с всяко изминало приключение екскурзиите стават все по-интересни и богати. Имахме достатъчно време да се насладим на културата и традициите през деня, а вечерите обхващаха най-различни забавления (разходки из града, по питие в някой екзентричен японски бар, караоке и танци и т.н.)

Със сигурност препоръчан на абсолютно всеки поне веднъж да изпита насладата да пътува с Оги и Силвето!

До много скоро!

22.04.2023

Екскурзията до Япония беше много внимателно организирана, така че да можем максимално да се възползваме от времето, което имаме там и да видим най-важните места. В същото време разполагахме и с по няколко часа свободно време, в големите градове дори по един цял ден, за да се „загубим“ и по малките улички и всеки да усети страната така, както би искал самостоятелно. Всеки ден имахме възможността да пробваме на предварително организиран обяд или вечеря най-характерните местни специалитети – за мен беше кулинарна наслада и осъзнавам, че иначе вероятно нямаше да мога да опитам от цялото разнообразие. Оги и Силвето водеха групата с голям ентусиазъм и непринуденост и прекрасно се допълваха един друг. С най-голямо удоволствие бих пътувала отново с GoLive!

22.04.2023

Екскурзията до Япония беше много внимателно организирана, така че да можем максимално да се възползваме от времето, което имаме там и да видим най-важните места. В същото време разполагахме и с по няколко часа свободно време, в големите градове дори по един цял ден, за да се „загубим“ и по малките улички и всеки да усети страната така, както би искал самостоятелно. Всеки ден имахме възможността да пробваме на предварително организиран обяд или вечеря най-характерните местни специалитети – за мен беше кулинарна наслада и осъзнавам, че иначе вероятно нямаше да мога да опитам от цялото разнообразие. Оги и Силвето водеха групата с голям ентусиазъм и непринуденост и прекрасно се допълваха един друг. Ще следя какви нови дестинации ще мога да посетя с GoLive. 🙂

Остави ревю

Оценка