Атакама, Остров Чилое, Патагония, Торрес Дел Пайн, Чили
Място
23.01-06.02.2025
Дата

От Атакама до Патагония

Извънземно приключение в Чили

ПУСТИНЯТА АТАКАМА, АСТРОНОМИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ВЕЧЕРЯ С МЕСТНО СЕМЕЙСТВО, ЛЕДНИЦИ, СНЕЖНО ПОКРИТИ ВУЛКАНИ, ОСТРОВ ЧИЛОЕ, УЮТНИ ХОТЕЛИ, ПАТАГОНИЯ И НАЦ. ПАРК ТОРРЕС ДЕЛ ПАЙНЕ, МЕСТНА ХРАНА, АРОМАТНО ЧИЛИЙСКО ВИНО , БУРНИ РЕКИ, БУШУВАЩИ ГЕЙЗЕРИ, ИЗУМРУДЕНИ ЕЗЕРА В АНДИТЕ

Добре дошли на борда на едно “Извънземно приключение”. В рамките на 15 дни ще обиколим Чили от край до край. С нейните 4270 км Чили е най-дългата и най-тясна държава в света и се простира между Андите и Тихия океан. Ще изживеем извънземни пейзажи вариращи от най-сухата пустиня в света до хилядолетни ледници, които все още чакат да бъдат открити.

ДАТИ

23.01-06.2 2025 – Прекрасно време за посещение на Чили със стабилно и приятно време.

Програмата – https://golive.bg/wp-content/uploads/2024/01/Chile-23.01-06.02.2025-optimized.pdf

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 5098 евро на човек.*
*ЦЕНАТА Е ЗА ЧОВЕК ПРИ НАСТАНЯВАНЕ С ВТОРИ В СТАЯ.

Какво е включено
– Присъствие и лично отношение и логистична подкрепа от екипа на Go Live през цялата програма
– 5 вътрешни полета
– Всички входни такси и активности описани в програмата
– Такси в националните паркове
– Астрономическо наблюдение
– Местен български екскурзовод по цялата програма (с изключение на нац. парк Торес дел пайне)
– Местен англоезичен екскурзовод за нац. парк торес дел пайне
– 12 нощувки хотели 3* и 4*
– 2 нощувки в хижа в Патагония
– Всички закуски, 9 обяда и 4 вечери
– Транспорт с частен минибус за междуградските пътувания

Допълнително
– Лични разходи, напитки, хранения, не споменати в програмата
– Международен полет до Чили (около 1200 евро)
– Бакшиши за шофьорите и екскурзовода (3-4 евро на ден/човек)
– Препоръчителни застраховки – Медицинска и Отмяна на пътуване – тук може да видите индивидуални предложения от нашите партньори

Бележки:
*Единично настаняване доплащане 908 евро
*Не е нужно , началната точка на пътуването ви да бъде София. Може Да се включите с нас и с билет закупен от вас. Срещата ни в такъв случай ще бъде директно в Сантиаго

ВЕЛИКДЕНСКИ ОСТРОВ

Пътуването може да завърши на 15-тия ден, а има възможност и за допълнение 5 дни на Великденския остров

Програмата – https://golive.bg/wp-content/uploads/2024/01/Chile-23.01-06.02.2025-optimized.pdf

ЦЕНА: 1180 евро на човек.*
*ЦЕНАТА Е ЗА ЧОВЕК ПРИ НАСТАНЯВАНЕ С ВТОРИ В СТАЯ.

Какво е включено
– Всички входни такси и активности описани в програмата
– Такси в националните паркове
– При група под 12 човека ( групата ще бъде поета от местен екскурзовод на място, където ще се присъедини към групова екскурзия )
– При група над 12 човека ( групата ще бъде придружавана с GOLive представител)
– 5 нощувки хотели 3* / 4* със закуски
– полинезийско шоу и вечеря
– Обяд на целодневната екскурзия

Допълнително
– полет Сантиаго – Великденски остров – Сантиаго ( около 500 евро )
– Бакшиши за шофьорите и екскурзовода
– Препоръчителни застраховки – Медицинска и Отмяна на пътуване – тук може да видите индивидуални предложения от нашите партньори

Бележки:
*Единично настаняване доплащане 386 евро

РЕЗЕРВАЦИИ

Пътуването ще се осъществи при минимум 12 човека, записали се до 31.05.2024 За да запазим Вашето място е необходимо да заплатите депозит от 30%.
За повече информация и за записвания, моля свържете се с нас.

0888 343843

Пътуването може да завърши на 15-тия ден, а има възможност и за допълнение 5 дни на Великденския остров

Програмата – https://golive.bg/wp-content/uploads/2024/01/Chile-23.01-06.02.2025-optimized.pdf

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13160192140000008/19.07.2024 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗАД “Алианц България” , 1504 София, бул. “Княз Дондуков” №59, ЕИК-040638060, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Дружество Алианц България.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимити от 5,000 до 200,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

5,098 
Цена на човек
Изчерпан

Резервирай приключение

Мнения за приключението

Все още няма мнения

Остави ревю

Оценка