АВАТАР, ДЖУДЗЯДЗЯО, Китай, ПЕКИН, СИАН, Шанхай
Място
23.03-04.04.2024, Скоро дати за 2025
Дата

Едно неочаквано приключение, чрез което ще преоткриете Китай

Китай: Непознат и Чудноват

НАЦ. ПАРК ДЖАНДЗИЯДЗИЕ ( АВАТАР) , НАЦ.ПАРК „ВРАТАТА КЪМ РАЯ“, ШАНХАЙ, ГРАДЧЕТО ДЖУДЗЯДЗЯО „КИТАЙСКАТА ВЕНЕЦИЯ“, ПЕКИН, СИАН, ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙСКО СЕМЕЙСТВО, ТРАДИЦИОННА ВЕЧЕРЯ С ПИЛМЕНИ В СИАН И ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ В ПЕКИН

ДАТИ

23.03-04.4 2024 – Прекрасно време за посещение на Китай със стабилно и приятно прохладно време.

Програмата – https://golive.bg/wp-content/uploads/2023/07/Go_Explore_China.pdf

Очаквайте нови дати за 2025.

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 2980 евро на човек.*
*ЦЕНАТА Е ЗА ЧОВЕК ПРИ НАСТАНЯВАНЕ С ВТОРИ В СТАЯ.

Какво е включено
– Присъствие и лично отношение и логистична подкрепа от екипа на Go Live през цялата програма
– Самолетни билети с катарските авиолинии София-шанхай , Пекин – София
– Всички активности описани в програмата
– Самолетен билет Шанхай- Джандзядзие
– Самолетен билет Джандзядзие – Сиан
– Билет за влак стрела Сиан – Луоян
– Билет за влак стрел Луоян – Пекин
– 10 нощувки в хотел 4* ( описаните в програмата или подобни)
– Храната включена в програмата е в „китайски“ стил ( 9 обяда и 8 вечери)
– Англо-говорящ местен екскурзовод за забележителностите

Допълнително
– Лични разходи, напитки, хранения, не споменати в програмата
– Бакшиши за шофьорите и екскурзоводи (3-4 евро на ден/човек)
– Виза за Китай (60-90$ на човек)
– Препоръчителни застраховки – Медицинска и Отмяна на пътуване – тук може да видите индивидуални предложения от нашите партньори

Бележки:
*Не е нужно , началната точка на пътуването ви да бъде София. Може Да се включите с нас и с билет закупен от вас. Срещата ни в такъв случай ще бъде директно в Шанхай.

РЕЗЕРВАЦИИ

Пътуването ще се осъществи при минимум 12 човека, записали се до 30.01.2024 За да запазим Вашето място е необходимо да заплатите депозит от 30%.
За повече информация и за записвания, моля свържете се с нас.

0888 343843

Прекрасно време за посещение на Китай със стабилно и приятно прохладно време.

Програмата – https://golive.bg/wp-content/uploads/2023/07/Go_Explore_China.pdf

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13160192140000008/19.07.2024 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗАД “Алианц България” , 1504 София, бул. “Княз Дондуков” №59, ЕИК-040638060, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Дружество Алианц България.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимити от 5,000 до 200,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

Китай - Go Explore China

Мнения за приключението

5.00 според 3 мнения
09.05.2024

Пътуването ми до Китай беше невероятно благодарение на отличната организация на Оги и Силвия и вниманието им към всеки детайл. От разглеждането на зашеметяващи градове до изследването на древната култура, преживяването беше неповторимо.

Препоръчвам на всеки да изпита това чувство!

21.04.2024

Повече от две седмици след завръщането ни от Китай, положителните емоции все още ме държат! Огромни благодарности за пореден път на Силвето и Оги за прекрасната програма, изключително разнообразна, пъстра, наситена с много преживявания и различности! Всяко място беше уникално по своему и разкриваше своята специална характерност като красоти, гледки, вкусове, история. Много допринесоха и местните гидове, които ни разказаха безброй интересни факти и истории свързани с всеки аспект от живота на Китай и хората му – преди и сега. Всичко това планирано и изпълнено по техния си характерен начин – с лекота, забава, но и много организирано и пълноценно. Както винаги съпроводено и с много личен опит и отношение. Огромен шанс и привилегия, че Силвето е полуместна :-)). И не на последно място, поради фактът, че сте такива каквито сте и вършите нещата с огромен ентусиазъм и професионализъм, привличате супер готини хора в групите си, с които преживяванията са умножени по десет и създаваме ценни приятелства. Огромни сърдечни благодарности и нямам търпение да се видим отново в Южен Китай! 🙂

19.04.2024

GoLive не са просто туроператорска фирма, a съучастници в твоето изживяване, знаейки как да направят всеки момент специален и незабравим.

От първия ден срещайки се с тях бях сигурен, че това е начинът, по който искам да изследвам света.

Приключенията с GoLive са като отваряне на фабрика за вълшебства – всяка пътуване разкрива нещо ново и вълнуващо, превръщайки дните ни заедно в спомени за цял живот.

Китай бе пълен с точно толкова разнообразие, че невероятните моменти се случват буквално на всяка крачка.

Благодарение на това пътуване, моето фотографско портфолио се обогати с уникални и вълнуващи кадри, които нямам търпение да споделя със света.

Силвия и Евлоги, благодаря ви за това, че правите пътуванията ми толкова специални. Вие сте повече от просто приятели – вие сте част от моето семейство.

Нямам търпение за следващото ни приключение заедно!

Остави ревю

Оценка