Катеренето на „Големи Стени“ е по-скоро приключение отколкото катерене. Първи сблъсък с Централна Стена /ЦС/. Идеята за ЦС възникна още преди няколко години. Не си спомням как точно се бе породило това желание и ентусиазъм, но винаги стоеше някъде там в