Още на първия ден от нашето приключение “ни канят”  на погребална церемония. До сега сме били на няколко сватби в Индия ( ей така от дума на дума с местните ), но на погребение никога. Тук ,сега е сезонът на този тип “празнични церемонии”. Ще кажете, как така “сезон”?