Go Live Ltd – Спечели ПРОЕКТ
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции

ГОУ ЛИВ“ ЕООД СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА МСП ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ“, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

На 26.01.2021 г. „ГОУ ЛИВ“ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-1014-M001

и получи безвъзмездно финансиране в размер на 13 020,74 лева. 

Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Посоченото ще допринесе за по-пълно съответствие на мерките за справяне с актуалните предизвикателства, пред които са изправени предприятията в условията на COVID-19 и ще позволи ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за предприятията. В тази връзка, настоящата процедура  е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни противоепидемични мерки със Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването (ЗНЗ), за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел 2.3. „Смекчаване на последиците от епидемичния взрив от COVID-19 върху българските МСП“ на Инвестиционен приоритет 2.2. на Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към икономическите единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро, малките и средните предприятия.

Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира чрез ОПИК 2014-2020.

golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции

Автор

mm
Evlogi Kirov
Eнтусиаст-приключенец на име Евлоги Бирбочуков, известен сред приятелите си като Оги. Този тип обича да пътува и да търси предизвикателства във всичко, до което се докосне. Имал възможността да опита от различни приключения и емоции по целия свят, Евлоги желае да сподели това чувство със света и най-вече с тези, които са готови. Както гласи известната будистка поговорка “когато ученикът е готов, учителят ще се появи”.

Коментари

Вашият коментар