Индонезия, Сулавеси
Място
26.11-06.12.2023
Дата

поемаме по стъпките на National Geographic. Мистика, странни ритуали, трекинг, автентични селца, шнорхелинг в изумрудени води

ДОБРЕ ПАЗЕНАТА ТАЙНА НА ИНДОНЕЗИЯ

Акценти:
  • Мистика и странни ритуали
  • Трекинг през района Тораджа
  • Автентични селца Изследвайте разнообразни пейзажи
  • Шнорхелинг в изумрудени води
  • Вникване в легендарен култ към мъртвите
  • Разходка с лодка по езерото Темпе

ДАТИ

26 Ноември – 06 Декември 2023

Сулавеси се намира в средата на Индонезийския архипелаг и често се сравнява с формата на цветето орхидея. Мистичните каменни фигури, талантливите строители на лодки и особено внушителните погребални ритуали са само част от акцентите, които правят острова толкова привлекателен. Ще ви отведем в друг свят, пълен с мистерии и легенди.

Програмата в детайли Сулавеси, Индонезия

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 1780 евро на човек при двойно настаняване. 

– Присъствие, лично отношение и логистична подкрепа от екипа на GoLive през цялата програма
– всички активности описани в програмата -Всички изхранвания описани в програмата (10 обяда и 9 вечери)

– 9 нощувки в хотел и 1 нощувки в традиционна Tongkonan къща
– Транспорт с частен бус за междуградските пътувания
– Местен англоезичен екскурзовод, който ще ни придружава през цялата програма

В цената не е включено:

– Самолетни билети София -Макасар – София (1100 евро цена към 22.05.2023)
– Бакшиши за местен екскурзовод около 2 евро/ден
– Лични разходи
Застраховки – медицинска/водолазна/отмяна на пътуване – конкретно предложение според вашите предпочитания може да намерите тук
– Виза за Индонезия (издава се на място 30 евро)

Бележка:

Не е нужно , началната точка на пътуването ви да бъде София. Може да се включите с нас и с билет закупен от вас. Срещата ни в такъв случай ще бъде директно в Макасар (по желание ще организираме и индивидуален трансфер до хотела)

РЕЗЕРВАЦИИ

За да резервирате вашето място се заплаща депозит от 25%. Доплащането се случва октомври 2023 г.

00359 888 343843

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13062010010642/08.07.2021 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗK “ЛЕВ ИНС” АД , 1700 София, бул. “Симеоновско шосе” №67а, ЕИК-121130788, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Компания „ЛЕВ ИНС“ АД.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимит 10,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

Общи условия на Гоу Лив ЕООД

Общо условия
1,780 
Цена на човек
Ново

Мнения за приключението

5.00 според 3 мнения
09.12.2023

Невероятни приключения по целия свят и недокоснати кътчета, Силвето и Оги се докосват до автентичността на всяко едно място,което посещават. За първи път пътувах с тях до о. Сулавеси и се чувствах като част от филм на National Geographic през цялото време – въпросът е не какво видяхме, а какво преживяхме и как го преживяхме! Страхотна организация, местни гидове и страхотно настроение, където го няма никъде другаде 🙂 Препоръчвам горещо!!!

08.12.2023

Жива магия- от неописуемо прекрасни рифове до водопади , от безкрайно богата и разнообразна природа до възможността да се потопите в живота и традициите на един народ, за което дори и National Geographic съвсем откъслечно успява да нахвърля щтрихи .Това трябва да се изживее, да допуснете тези хора до себе си, да се насладите на тяхната съхраненост и когато се върнете да установите – сега , когато имам всичко, всичко останало ми липсва!

07.12.2023

Много е яко
Може да се “потопите” във водопади, в церемонии на които не сте били, във води над прекрасни рифове – мечта за шнорхелистите …
Не си създавайте очаквания, а се пуснете по улея на емоциите и приятните изненади.
На мен ми хареса 👍🏻

Остави ревю

Оценка