пустинята Меср, Техеран, Шираз, Язд
Място
30.10-10.11.2023
Дата

МЯСТО

Иран 2023 - тайните на Персия

Краят на октомври месец заминаваме за Иран, за да се втурнем в едно Персийско приключение. Както и всички наши GoExplore пътешествия, подбрали сме автентични и традиционни места за настаняване, сблъсъци с местната култура – в Шираз ще си приготвим сами персийско ястие, на специално организиран за нас кулинарен клас. Ще се возим на камили и ще се наслаждаваме на залеза в пустинята Варзанех, ще гледаме на живо “Зурхане” – древен персийски спорт и бойно изкуство, което се практикува и до ден днешен в Иран.
Акценти:
  • Автентични и традиционни места за настаняване
  • Техеран, Язд, Исфахан
  • пустинята Варзахен,
  • Кулиниран клас в Шираз,
  • Посещение на Зурхане

ДАТИ

30.10-10.11.2023

Програмата ден по ден  – Iran Itinerary

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 2098 евро на човек двойно настаняване (с включен самолетен билет София – Техеран, Исфахан – София Катарските airlines)

– Присъствие, лично отношение и логистична подкрепа от екипа на GoLive през цялата програма
– Самолетен билет София – Техеран, Исфахан – София
– 10 нощувки в традиционен стил хотели ( хотелите могат да бъдат сменени с подобни на описаните)
– изхранвания включени в програмата ( 10 закуски, 4 обяда или Вечери )
– кулинарен преживяване в Шираз
– всички входни такси и активности описани в програмата
– Транспорт с бус за междуградските пътувания
– местен англоезичен екскурзовод, който ще ни придружава през цялата програма

В цената не е включено:

– иранска виза ( около 75 евро)
– бакшиши за местен екскурзовод – 2 евро на ден
– лични разходи
– Застраховки (медицинска и/или отмяна на пътуване)

РЕЗЕРВАЦИИ

За да резервирате вашето място се заплаща депозит от 30%. Доплащане септември 2023.

00359 888 343843

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13062010010642/08.07.2021 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗK “ЛЕВ ИНС” АД , 1700 София, бул. “Симеоновско шосе” №67а, ЕИК-121130788, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Компания „ЛЕВ ИНС“ АД.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимит 10,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

Общи условия на Гоу Лив ЕООД

Общо условия

Мнения за приключението

5.00 според 10 мнения
27.11.2022

Не знам дали ще е малко, ако кажа, че Оги и Силвето са очарователни! …А това, което организират, техните пътешествия, техните безгранични и очарователни отношения към хората са просто шедьовър!
Силно препоръчвам на всички, които тепърва си мислят да се впуснат в приключения!
Страхотни сте ! ❤️
Благодаря за изживяването Иран!

17.11.2022

Невероятно изживяване.
Гидовете правят всичко със желание и позитивни емоции, което зарежда и групата.

07.11.2022

Мнозина бленуват да пътуват до Иран, за да се докоснат до харизмата на древната Персийска империя, но поради сложно развиващите се политически ситуации отлага тази стъпка във времето.

Едно пътуване до Иран обаче изобщо не трябва да е трудно – туризмът расте с развитието на отношенията, истината е, че информацията е тотално различна от това, как медиите искат да си мислите, и пътуването в страната е безопасно. Древна Персия е толкова лесно достъпна и екипът на GoLive е направил тази приказка реалност.

Споделяйки мнението си на фотограф, аз лично се чувствах, като попаднал в една сладкарница от сюреалистични форми и пейзажи.

Държа тук да до отбележа най големият фактор, а именно професионализма на GoLive, които не само, че представиха невероятна и пълна с толкова много приключения програма, но и ме накараха да се почуствам в абсолютна безопасност, за да мога да освободя съзнанието и да творя.

Желанието може да ви заведе навсякъде, но само GoLive в Иран 🇮🇷

07.11.2022

Чудесно организирано приключени от начало до край. В началото програмата е доста интензивна, но накрая добре балансирана така че да се види всичко и все пак да се почувства човек като на почивка. Организаторите и местния гид бяха готови да помогна и да се съобразят с всички желания на хората. Относно дестинацията спокойно, приятно място с много добри и разговорливи хора. Изключително богата култура с много неща които да бъдат видени и научени. Определено бихме повторили с друго приключение организирано от GO LIVE

07.11.2022

Благодаря на Силвето и Оги за вълнуващото преживяване. Имаше много добра и стегната организация . Старанието, което полагат е огромно 😀

06.11.2022

Изключително преживяване в близкия изток изпълнено с незабравими моменти. Бих го препоръчал на всеки.

06.11.2022

Прекрасно, без никакви пропуски организирана екскурзия. Наистина много сърдечни хора. И не съм виждал толкова добър и отзивчив местен гид като Реза. Иначе има напрежение в Иран, но Реза направи всичко, за да нямаме проблеми. И не сме се чувствали застрашени. Аз бих предпочел, ако може, да се обърне повече внимание на античната история на Персия, но и така екскурзията в Иран е уникална. Благодаря Оги, Силве и Реза!

06.11.2022

Най – вълнуващото и вълшебно преживяване, както си личи и от приказните снимки, които направихме! Запознах се с един нов за мене свят, древна земя, шарена и разнообразна, изпълнена противно на очакванията ни с приветливи и отзивчиви хора, които ни разпитваха любезно, как намираме страната им и желаеха да се снимат с нас, сякаш сме филмови звезди. Имахме страхотен гид, готов на всичко за да се чувстваме комфортно и нищо да не ни липсва. Благодаря на организаторите и нямам търпение за следващото ни приключение!

06.11.2022

Преживяването беше неповторимо като цяло! Перфектна организация,много добре подбрана програма без излишни натоварвания.А тази дестинация се оказа една от най-интересните изобщо( малко неочаквано за много от нас) изключителна комбинация от древни паметници,религиозни шедьоври и по съвременни обекти! Препоръчвам горещо това преживяване
, както и всяко друго организирана от тези изключителни професионалисти

06.11.2022

Много зареждащо пътешествие беше . Като изключим липсата на пъпеши, всичко беше перфектно организирано. Благодаря на Силвето & Оги за всичко. Пак ще повторим.

Остави ревю

Оценка