Делхи, Джайпур, Индия, Синия град, Тадж Махал
Място
08-21.02.2024, 6-19.10.2023
Дата

ДЕЛХИ, ТАДЖ МАХАЛ, ПУДЖА ЦЕРЕМОНИЯ В ПУШКАР, НОЩУВКА В ПУСТИНЕН ЛАГЕР, АТЕЛИЕ - МАХЕНДИ РИСУНКИ ОТ КЪНА, СИНИЯ ГРАД ДЖОДХПУР, РОЗОВИЯ ГРАД ДЖАЙПУР И ДР

ИНДИЯ 2023 - феерия на цветове и емоции

Заминаваме за Индия, за да се втурнем в едно приключение на сетивата. Със своята разкошна комбинация от традиции, духовни вярвания, фестивали, архитектура и пейзажи спомените ви за Индия ще пламтят ярко дълго след като сте напуснали нейните брегове.
Акценти:
  • Автентични и традиционни места за настаняване
  • Златния град – Джайсалмер
  • Пустинното градче Кхури
  • Най-фотогеничните градове – Синия град Джодхпур, Белият град Удайпур, Розовия град Джайпур
  • Участие в Пуджа церемония

ДАТИ

6 – 19.10.2023 – няма места

08.02-21.02.2024 –

Програмата ден по ден  – Индия 2024

БЮДЖЕТ

ЦЕНА: 2290 евро на човек двойно настаняване (с включен самолетен билет София – Делхи – София Qatar airlines)

– Присъствие, лично отношение и логистична подкрепа от екипа на GoLive през цялата програма
– всички входни такси и активности описани в програмата
– Сaмолетен билет София – делхи , делхи- София
– Вътрешен полет Делхи – ДЖайсалмер
– влак от Делхи до Агра
– Нощувка в пустинен лагер и традиционна вечеря
– Сафари с камили
– частна пуджа церемония на брега на езерето, Пушкар
– Ателие- Махенди рисунки от къна
– всички изхранвания ( 12 закуски, 12 обяда и 12 вечери)
– 12 нощувки в хотели 4* и 5* ( хотелите могат да бъдат сменени с подобни на описаните)
– местен англоезичен екскурзовод за забележителностите по програмата

В цената не е включено:

– индийска ВИЗА на място в Делхи ( около 48 долара )
– бакшиши за местен екскурзовод – 2 евро на ден
– лични разходи
Застраховки – медицинска/водолазна/отмяна на пътуване – конкретно предложение според вашите предпочитания може да намерите тук

РЕЗЕРВАЦИИ

За да резервирате вашето място се заплаща депозит от 50%. Доплащане януари 2023.

00359 888 343843

Застраховка Туроператор

“Гоу Лив” ЕООД е сключил ЗД с номер 13062010010642/08.07.2021 по чл.97, ал.1 ЗТ със ЗK “ЛЕВ ИНС” АД , 1700 София, бул. “Симеоновско шосе” №67а, ЕИК-121130788, покрити рискове, съгласно ПМС № 306 от 21.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г. и застрахователен лимит – 125 000.00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат по чл. 100 ЗТ;

Стандартен Формуляр

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82,
ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството ГОУ ЛИВ ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „ГОУ ЛИВ“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Компания „ЛЕВ ИНС“ АД.

Отговорности

ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, когато се дължи на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или по силата на закона. Отговорността на ТО за вреди не може да превишава стойността на ТП. При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария.

При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не са свързани със съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП: до 60-тия работен ден преди датата на заминаване – в размер на капарото; от 59-тия до 30-тия ден преди датата на заминаване – 50%; 29-тия и по-малко работни дни до началото на ТП – 100 от стойността на резервацията. Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.
За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като неустойката при отказ от пътуване е винаги в размер на общата цена на ТП.

За ТП извън страната Туристите имат възможност да сключат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ със ЗАД “АРМЕЕЦ”, денонощен тел.: 0700 13939, с Асистанси с лимит 10,000 евро, даваща възможност на застрахованото лице да получи квалифицирана медицинска помощ при заболяване/злополука, вкл. допълнителни услуги, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. необходимост от по-висока премия. Пожелание всеки Потребител може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, вкл. свързани с отмяна на ТП. Потребителите са длъжни да се запознаят предварително с условията на ЗД. В случай, че Потребителя има вече включена сходна застраховка покриваща периода на ТП и/или желае да сключи същата самостоятелно е длъжен да предостави копие на ТО.

Общи условия на Гоу Лив ЕООД

Общо условия
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции
golive, приключение, екскурзия, екзотични почивки, екзотични пътешествия, гмуркане, сафари, пътешествия, катерене, goclimb, gosurf, godive, планинарство, ски, пътуване, goexplore, чужбина, почивки, goski, ваканции

Мнения за приключението

5.00 според 14 мнения
25.03.2024

Пътуването до Индия за мен беше едно вълнуващо преживяване.Не мога да опиша с думи усещенията и емоциите,които това пътуване породи в мен.Оргнизацията беше на много високо ниво-хотелите-внимателно подбрани,автобуса,който ни следваше навсякъде-винаги почистен,зареден с вода.Екскурзовода от индийска страна Роши-много подготвен с факти и винаги готов да откликне на желанията ни :-),а пък @Хепи Ванче -невероятна и бликаща от енергия.
Много благодаря за пътуването с GoLive!

10.03.2024

Нама сте, Индия !!!
Пътувах за първи път с goLive. Това беше моето първо приключение в което реших да пътувам сама с непознати за мен хора. Комуникацията със Силви беше много лесна и всичко беше много добре организирано , независимо , че аз пътувах от чужбина. Групата с която бях , бяха прекрасни хора със същото желание като мен, да опознаем тази противоречива страна Индия . А тази Индия , оооо тази Индия , цветна и черно-бяла , свободни крави и веги храна , весели и буйни празници и свадби и тишината на храмовете ( пълна нирвана ) . Обещанието беше спазено , пътувахме извън туристическите пътеки ….. прекрасна организация ….. аааа да , да не забравя да спомена , кой ни “ поддържаше” винаги Хепи -Хепи Ванче . Специално благодаря на Хепи Ванче- момиче пълно с неизчерпаема енергия. !!!
Така че , довиждане или сбогом Индия , все още не знам , но затова пък, Olà Перу , отново с goLive и Хепи Ванче !!!!

01.03.2024

За нас беше много интересно !
Програмата е много добре направена и организацията бе на ниво!

29.02.2024

Избрах да пътувам с GoLive, защото вече имам прекрасен опит с тях. Индия ме завладя, омая, с нейните крайности и противоречивост . Пътуването беше съпроводено от местен гид, който имаше доста добра историческа подготовка ( в последствие установих, че е следвал и история :)) Стремежът да се изпълнят всички наши желания беше топ!!!Програмата и дестинациите са толкова наситени, че човек едва успява да преработи случилото се, преживяното, видяното. Движиш се в полу- транс и се питаш къде е границата между реалност и приказка . Между сън и действителност.Благодаря ви за организацията , за прекрасния маршрут, за незабравимите моменти!

29.02.2024

Пътувах за първи път с GoLive, но със сигурност ще има и следващ. Комуникацията със Силвия преди пътуването беше много лесна и ефективна – получавах бързо необходимата ми информация.
А самото пътешествие бе феерия не само от цветове, а и от емоции и чувства. Групата бе изключителна – усмихнати, готови за неочаквани приключения хора. А Вселената винаги е много благосклонна към такива пътешественици. Затова ни отведе не на една, а на две сватби, изпрати ни по следите на гепард, на гърбовете на слонове и камили, в селско училище, на снимачната площадка на Боливудски филм, на прожекция на Боливудски филм, на парти по случай рожден ден с многоооо бурни танци, индийско диско музика и малко странни за нас коктейли. Местният ни гид Роши и водачът ни @Хепи Ванче през цялото време се грижеха за комфорта и доброто настроение на цялата група, за което им благодаря сърдечно.

11.11.2023

За първи път посещавам Индия и искам да благодаря на Силвето и Оги за добре организираното пътешествие и приключенски тур. Подбра ли сте много добри водачи. Ванчи и Joy се справиха перфектно, нищо не ни липсваше и бяхме обгрижвани през целия престой. Потопихме се в автентична атмосфера и видяхме места, които без водач няма как да открием. Приключението в пустинята беше незабравимо. Индия е много мистериозна и екзотична страна, цветна и наситена с емоции, която ще остане завинаги в сърцето ми.
Радвам се, че се доверих на Go live, оправдахте очакванията ми. Горещо Ви препоръчвам на приятели.

03.11.2023

Индия никога не ми е била в wish list-а за екскурзии, но след като тази година видях програмата, която Go Live бяха подготвили, всички снимки и клипчета от първата Go Live група през февруари – мнението ми коренно се промени. И със сигурност мога да кажа, че не съжалявам, че се доверихме на Силвето и Оги за октомврийското ни пътуване до Индия. Програмата е наситена, посещават се места, които трудно бихте си организирали сами, емоциите наистина остават за цял живот! Благодаря ВИ!

30.10.2023

Шарено и цветно пътуване, което ще запомня са цял живот.
Благодаря ви GoLive, за страхотната организация и чудесната програма. Всичко беше изпипано до последен детайл, оставяйки те да забравиш за всичко останали и единствено да се наслаждаваш на Красива Индия.
Още веднъж огромно БЛАГОДАРЯ 🙂

03.04.2023

Избрах Go Live за пътуването си до Индия. Бях привлечена от шарената и наситена програма. Още с тръгването усетих, че това няма да е стандартно пътуване 🙂 Всеки ден беше различен, цветен, изпълнен с емоции и прекрасни посетени места. Благодаря на Силвето и Оги за прекрасната организация, за професионализма и личното отношение. Цялостното ми впечатление от пътуването е много повече от това, което очаквах. Освен незабравимите спомени ще остана и с прекрасни познанства и приятели от тази Incredible India 🙂

23.03.2023

Пътуването със Силви и Оги в Индия беше като пътуване с приятели.
Благодаря ви за добрата организация , за страхотното настроение през цялото време и се надявам скоро да покорим някоя друга дестинация заедно:)

14.03.2023

По принцип съм от хората, които предпочитат да пътуват самостоятелно, но за Индия избрах да пътувам с Оги и Силвето❤️ Това беше най-доброто ми решение, влюбих се в тази интересна и цветна страна, но също така си давам сметка, че ако си „зле“ придружен на това място, може да се върнеш с различно усещане ☺️
Благодаря ви за всичко страхотни сте, беше истински купон!💋

10.03.2023

Искрени благодарности за прекрасното приключение в Индия!
Силве и Оги, вие сте истински профисионалисти, млади, отговорни, усмихнати, с грижовно и приятелско отношение към всички! Пожелавам ви и в бъдеще да сте все така духовити и позитивни, да се радвате на все повече и повече доволни клиенти и да стигнете и до най-недостижимите точки на света.
До нови срещи!

09.03.2023

Пътуването беше страхотно!

09.03.2023

I cannot recommend GoLive enough. Ogi and Silvie are not just awesome people to be around, they’re great professionals at what they do. We travelled together to India and had an amazing time. Not only we had a lot of fun, but we learnt so many new things about India and Indian culture. This was my first travel with GoLive, and it definitely won’t be my last. Thank you for this journey from the bottom of my heart! 🙂

Остави ревю

Оценка