корпоративни Податоци

Компанијата

;ГОУ ЛИВ”; ЕООД / “;GO LIVE”; Ltd.
регистарски број: 204545263
адресар регистрација: София 1505, жк. Оборище, ул Френсис Де Пресансе 12-А, an.3 Разпредел
Адреса за коресподенција : София 1592, ова. Асен Јорданов 14, канцеларија 110
МОЛ: Евлоги Бирбочуков

ПРИЛОГ 2

Политика за приватност НА ПРИВАТНОСТА

ОПШТИ УСЛОВИ

Општи услови ГОУ Лив ДООЕЛ 2018

Осигурување ГОУ Лив 2019

Лиценца гоу LIV ЕООД

Komisiq ZLD