Фирмени Данни

ФИРМА

“ГОУ ЛИВ” ЕООД / “GO LIVE” Ltd.
Булстат: 204545263
Адресна регистрация: София 1505, жк. Оборище, ул Франсис Де Пресансе 12-А, ап.3
Адрес за кореспонденция : София 1592, бул. Асен Йорданов 14, офис 110
МОЛ: Евлоги Бирбочуков

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия ГОУ ЛИВ ЕООД 2018

ЗАСТРАХОВКА ГОУ ЛИВ 2019

Лиценз ГОУ ЛИВ ЕООД

Komisiq ZLD