ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

От 25 май 2018г. Κανονισμός αρχίζει να ισχύει (ES) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)

Στο πλαίσιο αυτό,, от 25 май 2018г. GO LIV Ltd εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές στην πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

GO LIV Ltd ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, които клиентите предоставят при посещение на нашият уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

GO LIV Ltd, ως ένας έμπορος εγγυάται στους πελάτες του το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται. Η τελευταία θα χρησιμοποιηθεί, παρέχονται ή τίθενται υπόψη των τρίτων.

ГОУ ЛИВ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица –; κρατικές αρχές, εταιρείες, άτομα και άλλοι, εκτός:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη;
  • πληροφορίες που απαιτούνται από κρατικούς φορείς ή υπαλλήλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες και ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο;
  • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τρίτους για την εκτέλεση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της GO LIV Ltd - αεροπορικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες, Ξενοδοχεία και φορείς ξενοδοχείο, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίες υλοποιούνται ως τμήμα του πακέτου ή να αποτελεί μια ξεχωριστή απόδοση των υπηρεσιών.

Обработка на лични данни

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, δεδομένων διακομιστές web κατάστημά μας για χρήση από προγράμματα περιήγησης και λειτουργικά συστήματα, ιστοσελίδες, επισκεφθείτε μας, η ημερομηνία της επίσκεψής σας, και για χρονικό διάστημα επτά ημερών IP διεύθυνση, ορίζεται από τον παροχέα σας στο Internet, για την προστασία, π.χ.. Ανίχνευση των επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας. Με την εξαίρεση των διευθύνσεων IP, Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο, όταν παρέχονται από τον εαυτό σας, π.χ.. εγγραφή, έρευνα, ανάθεσης παιχνίδι ή την εκτέλεση σύμβασης, η διάρκεια της αποθήκευσης τους.

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване

GO LIV Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης του ιστότοπου, διαχείριση Πελατών, Δημοσκοπήσεις για τα προϊόντα και την εμπορία, μόνο στην απαιτούμενη εμβέλεια και σε περιπτώσεις ρητά εθελοντική παροχή από τον πελάτη.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κυβερνητικούς οργανισμούς και αρχές, μόνο στο πλαίσιο των υποχρεωτικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοί μας δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.

Бюлетин

Σε σας ιστοσελίδα μας κατόπιν συνεννόησης για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. δεδομένα, κατόπιν εγγραφή στο newsletter, Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του newsletter. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, από έδωσε την ευκαιρία για την άρνηση.

Указания за използване на “;бисквитки”;/ cookies

Μετά την ενεργοποίηση είναι η άμεση σύνδεση με το διακομιστή του κοινωνικού δικτύου. Τα περιεχόμενα του διακόπτη ζώνης μεταδίδεται απευθείας από τα κοινωνικά δίκτυα στο πρόγραμμα περιήγησής σας και θα περιλαμβάνει την ιστοσελίδα.

Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ζώνης, αντίστοιχων κοινωνικό δίκτυο μπορεί να συλλέξει δεδομένα, είτε εργάζονται με διακόπτη ζώνης. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, Μπορεί να καταγράψει την επίσκεψή σας στο λογαριασμό σας. Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες δεν μπορεί να σωθεί από την κοινωνική δικτύωση, πριν και έχουν ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος διακόπτης ζώνη.

Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να το συνδέσετε συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στα δεδομένα της ιστοσελίδας μας με τα αποθηκευμένα δεδομένα Μέλους, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις ζώνες για να μεταβείτε στην έξοδο από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο.

Δεν έχουμε καμία επίδραση στην ποσότητα των δεδομένων, καταγράφονται από τα κοινωνικά δίκτυα με τις ζώνες τους να στραφούν. Ο σκοπός και η ποσότητα των δεδομένων καταγραφής, επεξεργασία και χρήση από τις αρμόδιες κοινωνικά δίκτυα, και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις επιλογές των ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για την προστασία των δεδομένων του κοινωνικού δικτύου.

Анализ на данни за потребление

Για να αναγνωρίσουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών με τις προτάσεις μας στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε προϊόντα που σκόπιμα για να ρυθμίσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, Αυτό θα βελτιώσει τις προτάσεις μας για να σας. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για να επιβεβαιώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.

Αν όχι τότε θα πάτε LIV Ltd για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας, Μπορείτε να ανά πάσα στιγμή να την ακυρώσετε.

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της αποτυχίας στο πρόγραμμα περιήγησής σας τοποθετεί ένα σχετικό δείκτη στη θέση Off. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται μόνο για την εγγραφή άρνησή σας. Παρακαλώ σημειώστε, για τεχνικούς λόγους Cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο πρόγραμμα περιήγησης, των οποίων έχει οριστεί. Εάν διαγράψετε Cookies, ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή, Θα πρέπει να επαναφέρετε την επιθυμητή επιλογή.

Сигурност

GO LIV Ltd λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια, Χορηγείται για την προστασία των δεδομένων μας από τη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή και η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική ανάπτυξη.

Право на информация

Κατόπιν αιτήματος GO LIV γραφείο ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, θα σας πω το νόμο προθεσμίας, αν έχουμε αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα και τι είναι. Αν έχετε εγγραφεί ως χρήστης, σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία, Για να δείτε τα δικά τους δεδομένα και, ενδεχομένως, να διαγράψετε ή να αλλάξετε. Εάν, παρά τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων που καταγράφονται παραπληροφόρηση, θα το διορθώσουμε μετά από αίτημά σας.