Средба со зимската стихија / 07.02.2015/ –; еден ден без крај Денот исполнет со многу и различни емоции. До колку се сеќавам, за прв пат ми се сака денот едноставно да заврши. До тој степен беснеат измешани чувства во мојата глава, дека